Memory lane – CC Pack

Vi formar det goda.

CC Pack tillverkar förpackningar för livsmedelsindustrin i Europa. De ingår i A&R Carton och är marknadsledande inom sitt segment.

Full Tank har i samarbete med designbyrån Olsson & Per tagit fram en kommunikationsplattform och en palett med material för information och marknadsföring, till exempel en ”Brand Book” som beskriver företagets värderingar och arbetsmetoder. Andra enheter är annonser, hemsida, informationsfilm och broschyrer.