Memory lane – Hammarskiöld & Co

Hammarskiöld & Co är en av Skandinaviens ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. En dynamisk och innovativ byrå med förmåga att genomföra de riktigt svåra uppdragen.

Full Tank fick tillsammans med designbyrån Jaform i uppdrag att mejsla fram budskap och visuella uttryck som passar för att kommunicera med byråns olika målgrupper.

Med den plattformen som bas tog vi sedan fram en heltäckande och sober företagspresentation riktad till byråns alla olika intressenter samt en rekryteringsbroschyr för att attrahera de allra bästa unga juristerna.