Tankfullt

Hur kommunicerar du? När du pratar använder du ord, ansiktsuttryck, gester och olika tonfall. Din uppenbarelse är summan av alla intryck du ger – inte bara de ord som kommer ur din mun. Du får den respons du förtjänar, ingenting annat. Och det är samma princip när företag och organisationer kommunicerar. Det gäller att hitta rätt mix av budskap, tonfall, utseende och tillfälle för att nå fram på bästa satt. Med största respekt för mottagaren.

Full Tank har en tydlig rekommendation. Slipa på retoriken och låt reklam, pr och information samverka. Mottagarna är smarta. De ser alla samband, oavsett om budskapen dyker upp i ett köpt medieutrymme eller någon annan kanal.  Först när de tror på budskapen och berättelsen vill de veta mer. Då uppstår kommunikation.

Några drivmedel i tanken: annonser, artiklar, broschyrer, budskapsmöten, böcker, debattinlägg, företagsnamn,  företagspresentationer, hemsidor, info-material, kommunikationsplattformar, kundtidningar, lanseringar, manus, nyhetsbrev, payoffer, personliga brev, pressmeddelanden, produktnamn, reklamkampanjer, reportage, slogans, säljbrev, taglines, tal, texttvätt, webbtexter och årsredovisningar.

Ett förutsättningslöst möte … Nja, varför börja på noll när det finns både kunskaper och erfarenheter? Är det inte bättre att göra tvärtom – att belysa just förutsättningarna? Låt oss träffas så att vi kan presentera oss för varandra och resonera om vilka mål ni har och vilka kommunikationsinsatser som kan behövas för att nå dit. Om du först vill veta mer om Full Tank i form av textprover, produktioner eller referenser är du välkommen att höra av dig.